ความเคลื่อนไหว

การศึกษา ศาสนา

นายเจนวิทย์ ครองตน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ที่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายเจ ... Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ร่วมกั ... Read More »

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ... Read More »

นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

นายชลิต  เพ็ชรรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ... Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

เมื่อวันที่ 23  เม.ย. ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ... Read More »

วัดน้อยสุวรรณาราม ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการจัดทำพิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2558

ที่ วัดน้อยสุวรรณาราม ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทร ... Read More »

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีทอดผ้าป่ากา ... Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดงาน ... Read More »

โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) ทำพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย

โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) ทำพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบกา ... Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 รับสมั ... Read More »