ความเคลื่อนไหว

การศึกษา ศาสนา

การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดให้มีการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรร ... Read More »

เมืองโบราณสมุทรปราการ จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์

เมืองโบราณสมุทรปราการ จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ ส่งเสริมให ... Read More »

ทุนสนับสนุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชกา ... Read More »

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา ร่วมแสดงความยินดี ... Read More »

การจัดทำโครงงาน

โรงเรียนทรงวิทยาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจั ... Read More »

ปฐมนิเทศนักศึกษาและพิธีไหว้ครู

  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 น.นายเขษมศักดิ ... Read More »

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

มูลนิธิชุณห์ หงส์ จันท์ภาส(ภายใต้สมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย)ม ... Read More »

งานวัฒนธรรม

  งานวัฒนธรรม วันชัย คงเกษม รอง ผวจ.สมุทรปราการ อัครวัฒ ... Read More »