ความเคลื่อนไหว

การศึกษา ศาสนา

นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธา ... Read More »

อาจารย์สมทรง ชนะมา ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนทรงวิทยา โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ และโรงเรียนทรงสรรพวิทย์ รับรางวัลเกียรติยศ

อาจารย์สมทรง ชนะมา ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนทรงวิทยา โรงเรียนท ... Read More »

นายชลิต เพ็ชรรัตน์

นายชลิต  เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ... Read More »

เด็กเก่ง

เด็กหญิงนิรุณา  ธงสันเทียะ นักเรียนโรงเรียนวัดคลองสวน อ.พระส ... Read More »

เจ้าของร้านอาหารชื่อดังย่านปากน้ำ “เฮียปิง” เดินทางมาขอบคุณครูสาวโรงเรียนวัดบางโปรง ที่เก็บกระเป๋าสตางค์ของลูกจ้างตนเองและนำมาส่งคืนให้ที่ร้าน

นายประกิต เลิศศิริรัตน์กุล หรือเฮียปิง เจ้าของร้านอาหารเฮียป ... Read More »

พันเอกภักดี ศรีชุมพล

พันเอกภักดี ศรีชุมพล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหว ... Read More »

บ.กระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน) ในเครือ SCG มอบห้อง Best Practices

บ.กระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน) ในเครือ SCG มอบห้อง Best Practic ... Read More »

การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดให้มีการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรร ... Read More »

เมืองโบราณสมุทรปราการ จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์

เมืองโบราณสมุทรปราการ จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ ส่งเสริมให ... Read More »

ทุนสนับสนุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชกา ... Read More »