ความเคลื่อนไหว

การศึกษา ศาสนา

การจัดทำโครงงาน

โรงเรียนทรงวิทยาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจั ... Read More »

ปฐมนิเทศนักศึกษาและพิธีไหว้ครู

  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 น.นายเขษมศักดิ ... Read More »

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

มูลนิธิชุณห์ หงส์ จันท์ภาส(ภายใต้สมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย)ม ... Read More »

งานวัฒนธรรม

  งานวัฒนธรรม วันชัย คงเกษม รอง ผวจ.สมุทรปราการ อัครวัฒ ... Read More »