ความเคลื่อนไหว

การศึกษา ศาสนา

สพร. 1 สป. สถานที่จัดแข่งขัน 2 สาขา WorldSkills Thailand 2018

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.61  นายธวัช  เบญจาทิกุล  รองอธิบดีกรมพัฒ ... Read More »

อบรมกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล ... Read More »

วันเกียรติยศประภามนตรี ระดับปฐมวัยและพิธีมอบเกียรติบัตร

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 25 ... Read More »

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรปรากา

จัดงานนิทรรศการผลงานทางวิชาการ “กิจกรรม วันไผ่งามและวันผู้ปก ... Read More »

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง สมุทรปราการ (กศน.)

ได้จัดโครงการ “ กิจกรรมค่ายธรรมะพัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สดใสห่ ... Read More »

พุทธศาสนิกชน และพ่อค้า ประชาชน ชาวชุมชนหมู่บ้านซิตี้ วิลเลจ นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป ... Read More »

สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเปิดสอบบาลีสนามหลวง

สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ ประโยค 1-2 และ ป.ธ.3 , ป.ธ.4 ... Read More »

โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

“สัตตบงกชนิทรรศ” 2560 (Sattabongkoch Open House 0217) เมื่อว ... Read More »

สพร. 1 สป จัดฝึกอบรมสถานประกอบกิจการ เสริมสร้างองค์ความรู้

ปรับกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เข้าสู่ THAILAND 4.0 เมื ... Read More »

สพร. 1 สป เสริมความรู้ พ.ร.บ. รับสิทธิประโยชน์ หนุนการลงทุน

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 6๑ นายชัย มีเดชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝ ... Read More »