ความเคลื่อนไหว

การศึกษา ศาสนา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับกรมการศาสนา

และวัดบางด้วนนอก จัดการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี ... Read More »

ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ... Read More »

โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวัน“สัปดาห์วันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561”

โดยมี ครอบครัวจิรยาภากร และคณะฯ ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับน ... Read More »

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับกรมการศาสนา และวัดบางด้วนนอก

จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับ ... Read More »

กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ได้จัดประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธนวารหคุณบพิตร พระพุทธรูปประจ ... Read More »

ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ. เขต 1

ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ... Read More »

วันที่ 17 พ.ย. 60 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ แผ้วพลสง

วันนี้ (17 พ.ย. 60) เวลา 08.30 น. นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธ ... Read More »

ถวายข้าวสาร น้ำดื่ม

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 60 นางสาวมีนา แซ่ลิ้ม หัวหน้า กศน.ตำบลท้ ... Read More »

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จับมือสถาบันความงามทำความร่วมมือ พัฒนาหลักสูตรด้านความงาม สู้อินเตอร์

เมื่อวันที่7ต.ค 60 ที่ห้องประชุมสำนักความร่วมมือสำนักงานอาชี ... Read More »

นักเรียนนักศึกษา ครู แผนกวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ประชุม เตรียมความพร้อม ก่อนเข้าชิงการแข่งขันการแกะสลักน้ำแข็ ... Read More »