ความเคลื่อนไหว

การศึกษา ศาสนา

พุทธศาสนิกชนชาวชุมชนวัดพุทธภาวนาราม ร่วมกันทำบุญตักบาตร ในวันอัฏฐมีบูชา ซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.60 ที่วัดพุทธภาวนาราม ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำ ... Read More »

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ในกลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ในหลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.60 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษานอกร ... Read More »

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น รุ่นที่ 132 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.60 ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 วิทยาลัยสา ... Read More »

กลุ่มบริษัทเมืองโบราณ จัดพิธีสวดอุปปาตะสันติ และพิธีเวียนเทียนรอบพระธาตุบังพวน เนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.60 ที่พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณ ตำบลบางปูใหม่ ... Read More »

พุทธศาสนิกชนชาวตำบลบางปู และใกล้เคียง ร่วมกันทำบุญตักบาตรรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร และร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.60 ที่วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ตำบลบางปูใหม่ ... Read More »

อบต.แพรกษาใหม่ มอบประกาศนียบัตร ให้แก่บัณฑิตน้อย ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.60 ที่ห้องประชุมศรีสุนันท์ 1องค์การบริหา ... Read More »

เทศบาลตำบลบางปู ร่วมกับวัดชัยมงคล จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.60 ที่ศูนย์อบรมจริยธรรม เยาวชน วัดชัยมงค ... Read More »

โรงเรียนเทศบาล 2 บางปุ จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 17-18 มี.ต.60 ที่โรงเรียนเทศบาล 2 บางปู ตำบลบางป ... Read More »

อบต.บางโปรง จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.60 ที่ห้องประชุมโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ตำบลบา ... Read More »

นักศึกษา ม.ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬายูโด

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ขอแสดงความยินดีกับ นางสา ... Read More »