ความเคลื่อนไหว

การศึกษา ศาสนา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.60 ที่วัดบางด้วนนอก ตำบลบางด้วน อำเภอเมือ ... Read More »

เทศบาลตำบลบางปู จัดการแข่งขัน กีฬาเด็กอนุบา

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.60 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานันทนาการ แล ... Read More »

สคช.จังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมกฏหมายเบื้องต้นให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 9 ก.พ.2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 รร.สต ... Read More »

เปิดบ้านโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส โภชนาการสมวัย สุขภาพดี ผลการเรียนดี มีจิตสาธารณะ โชว์ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโครงการเด็กไทยแก้มใส “โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา”

เปิดบ้านโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส โภชนาการสมวัย สุขภาพดี ผลการเร ... Read More »

นักเรียนโรงเรียนสาธิตบางนา สร้างไอเดียสุดครีเอท ทำถังขยะของคนสมัยใหม่

เมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมา กลุ่มนักเรียนอาสาสมัครโรงเรียนสาธิตบา ... Read More »

รร.สมุทรปราการ จัดนิทรรศการวิชาการ“เปิดบ้านสมุทรปราการ”

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.60 ที่ลานกิจกรรมโรงเรียนสมุทรปราการ ตำบลปา ... Read More »

การอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดงานสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.60 ที่ห้องประชุมทองขาว วิทยาลัยเทคนิคสมุท ... Read More »

ิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) จัดโครงการความร่วมมือในการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการผลิตและบริการ และพิธีเปิดป้าย Excellent Model School

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.60ที่ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น วิทยาลัยเทคนิ ... Read More »

สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีงานวันครู ประจำปี 2560 เพื่อระลึกถึงพระคุณครู และส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.60 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานการศึกษานอ ... Read More »

จังหวัดสมุทรปราการร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ทำความดีเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเริ่มปีใหม่ 2560

เมื่อเวลา 23.00 น.วันที่ 31 ธ.ค.59 ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดกลาง ... Read More »