ความเคลื่อนไหว

ข่าวทั่วไป

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ร่วมกับ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาคตะวันออก และสหกรณ์ออมท ... Read More »

จังหวัดสมุทรปราการมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.60 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังห ... Read More »

กฐินสามัคคี วัดกลางวังเย็น บางแพ ราชบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 คุณวชิรศักดิ์ – คุณณภัทร พั ... Read More »

อำเภอเมืองสมุทรปราการ ประกอบพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจ

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู ... Read More »

กลุ่ม อาชีวะปากน้ำ รวมพลังจิตอาสา ร่วมกับจิตอาสาภาคประชาชน

ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ใช้เป็นสถา ... Read More »

จังหวัดสมุทรปราการขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์

และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ.2560 นายกมล เชียงว ... Read More »

สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ และสมาคมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดสมุทรปราการ

ร่วมมอบดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดี ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหว ... Read More »

ครบรอบคล้ายวันเกิด คุณพรพร จันทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทแสตนดาร์ต ทูลลิ่ง จำกัด

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 60 ที่ร้านอาหาร   ครัววสันต์  ตำบลบางบ่ ... Read More »

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

สร้างความรู้ ความเข้าใจ โครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสห ... Read More »

ผู้บัญชาการทหารเรือ เยี่ยมอำลาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล

วันนี้ 25 ก.ย.60 เวลา 17.00 น.พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาก ... Read More »