ความเคลื่อนไหว

ข่าวทั่วไป

วันรักการอ่าน

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.60 กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ นำโดย นางสาว ... Read More »

ทำบุญ ตู้ยาม กม.30

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.60 ที่สถานีตำรวจชุมชน กม.30 ถนนสุขุมวิท ต ... Read More »

ตลาดนัดเรือบิน โซน 2 สไตล์วินเทจ

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.60 นายรักธรรม แตงอ่อน ผู้บริหารตลาดนัดเรื ... Read More »

อบต.แพรกษา จัดโครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพอาหาร ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.60 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริ ... Read More »

โครงการแบ่งปันความรู้หนังสือสู่ชุมชนจากคนสหกรณ์

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.60 นายวิชิต นวลชื่น สหกรณ์จังหวัดสมุทรปรา ... Read More »

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ ร่วมกับ วัดน้อยสุวรรณาราม จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีพ.ศ. 2560 เฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.60 ที่ วัดน้อยสุวรรณาราม (คลองเก้า) ตำบล ... Read More »

จังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.60 ที่ห้องประชุมโพทะเล สำนักงานสาธารณสุข ... Read More »

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำนักงานเทศบาลตำบลบางปูจัดโครงการคัดกรองสุขภาพโรคไม่ติดต่อในกลุ่มเสี่ยง ด้วยความห่วงใยในสุขภาพ ตรวจสุขภาพ 15 รายการ ฟรี

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.60 ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลบาง ... Read More »

วัน อปพร.ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.60 นายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหว ... Read More »

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดทำข้อเสนอเพื่อการพัฒนาและการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.60 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ... Read More »