ความเคลื่อนไหว

ข่าวทั่วไป

อบต.บางโปรง จัดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูล

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.60 ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบางโปรง ซอ ... Read More »

อบต.บางโปรง ซ้อมแผนหนีไฟ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางโปรง

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.60 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางโปรง อำเภอ ... Read More »

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ จัดอบรมให้ความรู้โครงการหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพชั้นพื้นฐาน ให้กับอาสาฯมูลนิธิร่วมกตัญญู

ที่ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ นำโดยนายแพทย์ ... Read More »

สาธารณสุขจังหวัด มอบรางวัลการประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดีเด่น

เมื่อวันที่ 1 ม.ค.60 นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สา ... Read More »

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ตำบลบางเมืองใหม่ จัดกิจกรรมวัดเด็ก

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.60 ที่ลานเอนกประสงค์ หมู่ 10 ตำบลบางเมือง ... Read More »

มูลนิธิร่วมกตัญญูร่วมกิจกรรม’วันแห่งการให้’ขึ้นเหนือแจกสิ่งของให้ชาวบ้าน จ.เชียงราย

31 ม.ค. 60 ที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน อำเภอเมือง จังหว ... Read More »

บริษัท กลาง มอบของขวัญ

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.60 นายธวัชชัย แสงทอง ผู้จัดการสาขา สมุทรปร ... Read More »

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.60 ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ อำเภอเมือง ... Read More »

ขนส่งจังหวัดฯ จัดโครงการ ขนส่งสัญจร

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.60 ที่ห้องประชุมโรงเรียน นวมินทราชินูทิศ ส ... Read More »

ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข สมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริด้านอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 5 ก.พ.60 ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เฉลิมพระเ ... Read More »