ความเคลื่อนไหว

ข่าวทั่วไป

สพร. 1 สป. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานผู้มีรายได้น้อย

ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 61 สถาบันพ ... Read More »

กฟผ. ประกาศเจตนารมณ์ มุ่งพัฒนานวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มุ่งพัฒนานวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กฟผ. ... Read More »

รพ.สต. ไป อปท.ดีไหม ?

ขณะนี้ในแวดวงสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มีการวิจารณ ... Read More »

โรงไฟฟ้าพระนครใต้จัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจอนุรักษ์สายน้ำคลองบางนางเกรง

และคลองบางโปรง และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 256 ... Read More »

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ สามารถยุติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้ถึงร้อยละ 91.74

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่ ... Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเมือง

ดำเนินการจัดประชาคมเรื่องการลอกท่อระบายน้ำบริเวณชุมชนมิตรไมต ... Read More »

ปศุสัตว์ออกหน่วย ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวั ... Read More »

เลือกเกิดไม่ได้

 ชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ แต่มิใช่ข้อจำกัดในการเลือกทางเดินชีวิ ... Read More »

เที่ยวตลาดโบราณบางพลี “บางพลี วิถีถิ่น วิถีไทย” กันดีกว่า

ในเขตเทศบาลตำบลบางพลี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีความงด ... Read More »

NIA – EGAT ลงนามร่วมมือหนุนงานวิจัยและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์

พร้อมชวนแข่งขันแฮ็คคาธอน แก้โจทย์พลังงานเพื่อชุมชน กรุงเทพฯ ... Read More »