ความเคลื่อนไหว

ข่าวทั่วไป

โรงไฟฟ้าพระนครใต้จัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจอนุรักษ์สายน้ำคลองบางนางเกรง

และคลองบางโปรง และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 256 ... Read More »

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ สามารถยุติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้ถึงร้อยละ 91.74

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่ ... Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเมือง

ดำเนินการจัดประชาคมเรื่องการลอกท่อระบายน้ำบริเวณชุมชนมิตรไมต ... Read More »

ปศุสัตว์ออกหน่วย ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวั ... Read More »

เลือกเกิดไม่ได้

 ชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ แต่มิใช่ข้อจำกัดในการเลือกทางเดินชีวิ ... Read More »

เที่ยวตลาดโบราณบางพลี “บางพลี วิถีถิ่น วิถีไทย” กันดีกว่า

ในเขตเทศบาลตำบลบางพลี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีความงด ... Read More »

NIA – EGAT ลงนามร่วมมือหนุนงานวิจัยและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์

พร้อมชวนแข่งขันแฮ็คคาธอน แก้โจทย์พลังงานเพื่อชุมชน กรุงเทพฯ ... Read More »

กอ.รมน.จังหวัด ส.ป.

พ.อ.ประเทือง แก้วทุย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ป.ให้การต้อนรับ พล ... Read More »

ชมรมเฝ้าระวังภัยปัจจัยเสี่ยง จังหวัดสมุทรปราการ ถกเครียด ทำไง ลดอุบัติภัยได้

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 61 ที่ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ นางศ ... Read More »

ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ประชุมสื่อมวลชนภาคตะวันออก

ขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เขตสุขภาพ เมื่อวันที่ 10 – ... Read More »