ความเคลื่อนไหว

ข่าวทั่วไป

ังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกและกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.59 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์เยาวชน อำ ... Read More »

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ร ... Read More »

จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่อยู่ติดคลองสำโรงในการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอย ผักตบชวา วัชพืช น้ำเสีย ในคลองสำโรง

วันที่ 7 ก.ย.59 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภ ... Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด “คนปากน้ำรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.59 ที่ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรปราการ อำเภอเ ... Read More »

จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมพร้อมจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัด ปีที่ 157

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.59 ที่ห้องประชุม 1ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราก ... Read More »

ฉลองคล้ายวันเกิดครบ 6 รอบยิ่งใหญ่ พล.ต.อ. ธวัชชัย ภัยลี้

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 18.00 ได้มีการจัดเลี้ยงฉลองค ... Read More »

บริษัทศรีไทยมิยากาวา จัดงานมหกรรมสินค้าซุปเปอร์แวร์ ลดราคา 30 – 80%

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.59 ที่ บริษัท ศรีไทยมิยากาวา จำกัด ซอย 8บี ... Read More »

นิคมอุตสาหกรรมบางปู ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการเพื่อผู้ใช้แรงงาน จัดงานตลาดนัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อประชาชน และผู้ใช้แรงงาน ตั้งแต่วันที่ 2 -13 ก.ย.59

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.59 ที่บริเวณซอย 8 บี ถึงซอย 9 บี ถนนพัฒนา ... Read More »

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะกรรมการ จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันเหตุความไม่สงบเรียบร้อยภายในจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 29 ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นา ... Read More »

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่.6 ตำบลท้ายบ้านใหม่ จัดโครงการ ปูหญ้าสนามฟุตบอลชุมชนเคหะสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.59 ที่สนามฟุตบอลชุมชนการเคหะสมุทรปราการ ต ... Read More »