ความเคลื่อนไหว

ข่าวทั่วไป

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมนำร่องโครงการระดับชาติพัฒนาต้นแบบจังหวัดและอำเภอเพื่อป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือเด็กพิการแต่กำเนิด

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมนำร่องโครงการระดับชาติพัฒนาต้นแบบจังห ... Read More »

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.59 ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงาน งานป้องกันแล ... Read More »

สมุทรปราการมอบ “บ้านต้นแบบรวมใจ” ให้คุณยายอายุ 114 ปี

วันที่ 11 ส.ค.59 จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำโครงการ “บ้านต้นแบบ ... Read More »

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางเมือง จัดโครงการควบคุมสุนัขและแมวจรจัดในเขตเทศบาลตำบลบางเมือง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางเมือง จัดโครงการควบคุ ... Read More »

มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ จัดงานวันทิ้งกระจาดประจำปี และประเพณีแจกข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ และผู้ด้วยโอกาส กว่าสามพันครอบครัว

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.59 ที่บริเวณหน้าศาลเจ้า มูลนิธิร่วมกุศลสมุ ... Read More »

มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ (บัวหลวง) จัดงานวันทิ้งกระจาดประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.59 ที่ศาลเจ้ามูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ (บ ... Read More »

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ 7 สิงหานี้

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.59 ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นา ... Read More »

ระเบิดศึกแล้ว กีฬาแฮนด์บอลนักเรียนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่10 ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.59 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ นำโดยนายวุฒิชัย ... Read More »

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรงจัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการซ้อมหนีไฟในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางโปรง ประจำปีงบประมาณ 2558

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.59 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางโปรง ... Read More »

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร และแพทย์ตำบลบางเมืองใหม่ ร่วมกับฝ่ายปกครอง กลุ่ม อสม.จัดกิจกรรมโครงการ 3,600 บาทคืนสู่สังคม ตำบลบางเมืองใหม่

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.59 กำนัน ณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองให ... Read More »