ความเคลื่อนไหว

ข่าวทั่วไป

นายพงษ์วรรณ ศุขโภคา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง

นายพงษ์วรรณ ศุขโภคา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง พร้อมคณ ... Read More »

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการ สหกรณ์สอนอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการ สหกรณ์สอนอาชีพ เ ... Read More »

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ จัดกิจกรรมรำลึกวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ จัดกิจกรรมรำลึกวันสมเด็จ ... Read More »

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ส ... Read More »

กองทัพเรือภาคที่ 1ในฐานะศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 จัดอบรมชาวประมง หลักสูตร

กองทัพเรือภาคที่ 1ในฐานะศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพ ... Read More »

ชุุมชนนาแม่ขาว หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายบ้านใหม่

ชุมชนนาแม่ขาว หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราก ... Read More »

สมาคมชาวใต้สมุทรปราการ จัดงาน สืบสานสัมพันธ์ชาวใต้สมุทรปราการ ครั้งที่ 12

สมาคมชาวใต้สมุทรปราการ จัดงาน สืบสานสัมพันธ์ชาวใต้สมุทรปรากา ... Read More »

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ ... Read More »

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.58 มูลนิธิปากน้ำสุสาน หรือ ศาลเจ้าไต้ฮงกงปากน้ำ

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.58 มูลนิธิปากน้ำสุสาน หรือ ศาลเจ้าไต้ฮงกงป ... Read More »

ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู

ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู ,นายสมศักดิ ... Read More »