ความเคลื่อนไหว

ข่าวทั่วไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับโรงเรียนราชวินิตส ... Read More »

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปู ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน ปี 2559

เมื่อวันที่ 21ที่โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) อ.เมืองสมุทรปราการ ... Read More »

ังหวัดสมุทรปราการจัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.59 ที่ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรป ... Read More »

วันที่ 12 มิ.ย.59 ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา

วันที่ 12 มิ.ย.59 ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษ ... Read More »

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ครั้งที่ 5/2559 เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.59 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปรากา ... Read More »

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.59 นายสมคิด พุ่มแย้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.59 นายสมคิด พุ่มแย้ม รองนายกองค์การบริหาร ... Read More »

เฮีย โจ เจ้าของกิจการ เครื่องนอน SD จัดงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุ 36 ปี

ที่ลานอเนกประสงค์ตลาดนัดสามห่วง ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุท ... Read More »

เครือข่ายภาคประชาสังคม ระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัด

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.59 ที่ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภ ... Read More »

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ สมุทรปราการ จัดกิจกรรมการประกวด โรบินสัน โมเดล คิดส์ คอนเทส 2016 เพื่อเป็นเวทีให้เด็กๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและใกล้เคียงได้แสดงความสามารถ

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.59 ที่บริเวณชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ... Read More »

คณะ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 1 ออกตรวจติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ ตำบลละ 5 ล้านบาท ที

คณะ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 1 ออกตรวจติดตาม ตรวจสอบและป ... Read More »