ความเคลื่อนไหว

ข่าวทั่วไป

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการเทศบาลใส่ใจผู้สูงวัย

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.60 ที่ห้องประชุมค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ ... Read More »

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี สาขา โรบินสัน สมุทรปราการ

จัดการแข่งขัน Pizza Excellence Aword 2017 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ... Read More »

สำนักงานประปา ออกหน่วยให้บริการประชาชนหมู่บ้านมั่นคงชุมชนสามห่วง

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 60 ที่สำนักงานสหกรณ์เคหสถานชุมชนสามห่วง จ ... Read More »

ปชส.จังหวัดสมุทรปราการ นำคณะสื่อมวลชนและเครือข่ายร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร

ในโครงการประชาสัมพันธ์โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำร ... Read More »

ส.ปชส.สมุทรปราการนำคณะ ฯ ร่วมโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ สปข.7 (จันทบุรี)

วันนี้ (7 ก.ย.60) พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพั ... Read More »

โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดกิจกรรม “คาราวานผ้าป่าจิตอาสา”

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.60 ที่ลานกิจกรรมโรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพย ... Read More »

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุ ... Read More »

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ จัดโครงการถนนคนเดินแพรกษาใหม่

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมอาชีพค้าขาย ให้กับชาวชุมชน ตำบลแพรกษาให ... Read More »

พุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการอบรมมัคนายกน้อย รุ่นที่ 1

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และปลูกฝังให้เย ... Read More »

เทศบาลตำบลบางปู โครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.60 ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางป ... Read More »