ความเคลื่อนไหว

ข่าวทั่วไป

นักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการ นักศึกษาวิชาทหาร อาสา ปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2557

เมื่อเวลา 11.30 น. ศูนย์การกำลังสำรอง โดยศูนย์ฝึกย่อย นักศึก ... Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งเเวดล้อม จัดอบรมให้กับสมาชิก(ทสม) ในเขตอำเภอเมือง และอำเภอบางพลี

  ที่ห้องประขุมว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปร ... Read More »

สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ และสมาคมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดสมุทรปราการ

สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ และสมาคมวิทยุกระจายเสียงจ ... Read More »

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ชมรมผ ... Read More »

22/10/57-คณะกรรมการ-และศิษยานุศิษย์-ตำหนักปู่นารอด

22/10/57 คณะกรรมการ และศิษยานุศิษย์ ตำหนักปู่นารอด และปู่เวท ... Read More »

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยจากการก่อวินาศกรรมแผนดับเพลิง

29/10/57 เวลา 09.00น. ที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ตำบลบางโปรง อำเภอ ... Read More »

นายธวัชชัย แสงทอง ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด

นายธวัชชัย  แสงทอง ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก ... Read More »

มอบเงินช่วยเหลือผู้พิการ

นางสาวตุ๊กตา  สระแก้ว ภรรยานายถนอมศักดิ์ สระแก้ว ประธานบริษั ... Read More »

โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษามอบประกาศนียบัตร

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุ ... Read More »

แห่จองหรียญร.5 พิธีเทวาภิเษก

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวั ... Read More »