ความเคลื่อนไหว

ข่าวทั่วไป

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยจากการก่อวินาศกรรมแผนดับเพลิง

29/10/57 เวลา 09.00น. ที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ตำบลบางโปรง อำเภอ ... Read More »

นายธวัชชัย แสงทอง ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด

นายธวัชชัย  แสงทอง ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก ... Read More »

มอบเงินช่วยเหลือผู้พิการ

นางสาวตุ๊กตา  สระแก้ว ภรรยานายถนอมศักดิ์ สระแก้ว ประธานบริษั ... Read More »

โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษามอบประกาศนียบัตร

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุ ... Read More »

แห่จองหรียญร.5 พิธีเทวาภิเษก

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวั ... Read More »

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ

  พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการต ... Read More »