ความเคลื่อนไหว

ข่าวทั่วไป

พิธีปิดค่ายโครงการบำบัดรักษาผู้เสพติด/ผู้ติดยาเสพติด

ในระบบสมัครใจ จังหวัดสมุทรปราการ รุ่นที่ 1/2561 ตั้งแต่วันที ... Read More »

หน่วยงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

จัดการอบรมให้ความรู้การสอบเทียบการตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว และการค ... Read More »

ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดงาน “รวมใจวัยจ๊าบ 61”

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.60 ที่ห้องประชุมพระเทพโมลี ชั้น 4 โรงพยาบ ... Read More »

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลท้ายบ้านใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน ตำบลท้ายบ้านใหม่

จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์-สาม ... Read More »

(เฮียเล็ก) พ่อค้าเขียงหมูตลาดสำโรง แจกข้าวสารให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาส เนื่องในวันคล้ายวันเกิดตัวเอง

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.60 ที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 1584/360-361 ห ... Read More »

ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อปากน้ำ จัดพิธีฉลองพระศากยมุนีพุทธ (พระยูไลซำป้อฮุก)

บรรจุพระบรมสารีริกธาติ ลงในเศียรพระยูไล ความสูง 65 นิ้ว องค์ ... Read More »

จ.สมุทรปราการออกตรวจสภาพการจ้างและการทำงานแรงงานในเรือประมงบริเวณอ่าวไทยตอนใน

จังหวัดสมุทรปราการบูรณาการความร่วมมือ ออกตรวจตรวจสภาพการจ้าง ... Read More »

จ.สมุทรปราการออกตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงานในเรือประมง

แก้ปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการบูรณาการความร่ ... Read More »

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ร่วมกับ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาคตะวันออก และสหกรณ์ออมท ... Read More »

จังหวัดสมุทรปราการมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.60 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังห ... Read More »