ความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

รพ.จักรีนฤเบศร์ขาดอุปกรณ์การแพทย์

Read More »

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม & ... Read More »

ประกาศ

ขอเปลี่ยนแปลงที่ทำการบริษัท บาสมีเดีย กรุ๊ป จำกัด จากเดิมเลข ... Read More »

ลงทะเบียนคนจนรอบพิเศษ 2561 ใครมีสิทธิ์ไปดูกัน

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือทะเบียนคนจน รอบพิเ ... Read More »

สวท.ปรับเวลาเสนอรายการใหม่”

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จะขอปรับเวลานำเสนอรายการใ ... Read More »

ปชส.สมุทรปราการออกหน่วยประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานปศุสั ... Read More »

กปช.จังหวัดสมุทรปราการขอเชิญคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประชุมครั้งที่ 2/2561

นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ... Read More »

คัดกรองยืนยัน มะเร็ง หาทางแก้ไขก่อนที่จะสายเกินเยี่ยวยา

 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลสมุทรปรา ... Read More »

ตลาดนัดแรงงาน ณ ทสภ. ครั้งที่ 6

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดโครงการ “ตลาดนัดแรงงาน ณ ทสภ ... Read More »

ประชาชนรอบพื้นที่โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2

ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทบทวนร่างรายงาน EHIA ในเวที ค.3 ประช ... Read More »