ความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ธรรมชาติ

ที่ สถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองจั ... Read More »

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดพิธีทำบุญวันครบรอบ 42 ปี

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดพิธีทำบุญวันครบรอบ 42 ปี รัฐพิธีเปิดโรง ... Read More »

ขอเชิญศิษย์เก่า วทร. ร่วมงานวันคืนสู่เหย้าวิทยาลัยการทัพเรือ

พล.ร.ต.ช่อฉัตร กระเทศ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ ขอเชิญศิ ... Read More »

โครงการเตรียมอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed.)

น.อ.กำจร เจริญเกียรติ ผู้บัญชาการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ อ.สัต ... Read More »

32 ปี อิมพีเรียล เวิลด์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557  ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ จั ... Read More »

สตรีท ผับแอนดื เรศเตอรอง จัดใหญ่ฉลองวันฮาโลวีน

โดยนายสุกฤษ (หน่อย) เขียวทันใจ รองประธานกรรมการบริหาร และ นา ... Read More »

เทศกาลดูนกเอเชียครั้งที่ 13 เอเชีย เบิรด์ แฟร์ 2014

ที่สถานตากอากาศบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สมาคมอนุร ... Read More »

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามทรัพย์สินหลงลืมในรถแท็กซี่เป็นธนบัตรสกุลดอลล่าร์สหรัฐ มูลค่ากว่า 2 ล้านบาทคืนให้แก่ผู้โดยสาร

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) สามารถติดตามทรัพย์สินของผู้โดยส ... Read More »

นายอัครวัฒน์ อัศวเหม รองนายก อบจ.สมุทรปราการ

นายอัครวัฒน์ อัศวเหม รองนายก อบจ.สมุทรปราการ  พ.ต.อ.พัลลภ แอ ... Read More »

กลุ่มนักศึกษาภาคพิเศ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิง ... Read More »