ความเคลื่อนไหว

สังคมคนปราการ

สโมสรโรตารี สมุทรปราการ สโมสรโรตารี เกาหลี และมูลนิธิปู่ทัพ

ร่วมบริจาคเตียงไฟฟ้า จำนวน 5 เตียง และคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ ใ ... Read More »

มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์

จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร ... Read More »

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

(Emergency Operation Center : EOC) เพื่อเตรียมความพร้อมงานด้ ... Read More »

จิตอาสา ฯ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมใจ”เราทำความดีด้วยหัวใจ”

จัดกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุง ภูมิทัศน์( Big Cleaning day) เ ... Read More »

จิตอาสา ฯ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมใจ”เราทำความดีด้วยหัวใจ”

จัดกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุง ภูมิทัศน์( Big Cleaning day) เ ... Read More »

คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

จังหวัดสมุทรปราการเตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการฟื ... Read More »

กลุ่มผู้ประกอบการ อำเภอบางบ่อ. บางเสาธง บางพลี. สมุทรปราการ.

ร่วมบริจาค สิ่งของ อุปโภค บริโภค ช่วยน้ำท่วม  วันนี้ 18 ตุลา ... Read More »

สถานีตำรวจภูธรบางปู จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณและอุดมคติตำรวจ

พร้อมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลรับวันสถาปนาสำนักงาน ... Read More »

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.60 ที่ศูนย์อบรมจริยธรรมวัดชัยมงคล ตำบลปาก ... Read More »

มูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมกับจิตอาสา ทำถุงบรรจุสำลีแอมโมเนีย

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.60 ที่มูลนิธิร่วมกตัญญู (สำนักงานบางพลี) ... Read More »