ความเคลื่อนไหว

สังคมคนปราการ

มอบประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.60 ที่ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุ ... Read More »

ิวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ส่งมอบดอกไม้จันทน์

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.60 ที่บริเวณห้องโถงหน้าศาลากลางจังหวัดสมุ ... Read More »

ังหวัดสมุทรปราการประกอบพิธีบวงสรวงนพปฎลสุวรรณฉัตร

อัญเชิญประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศฯจำลอง ณ มณฑลพิธีหน้าศาลากลาง ... Read More »

เทศบาลนครสมุทรปราการ จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการของเทศบาลนครสมุทรปราการ

ในพื้นที่บริเวณสุสานท้ายบ้าน เมื่อวันที่ 24 ก.ย.60 เทศบาลนคร ... Read More »

โครงการล้าน…ล้านดวงใจ รวมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายในหลวง รัชการที่ 9

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.60 ศูนย์ประสานงานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ... Read More »

ทอท.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตชุมชน จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้ที่มีสมรรถภาพ

การได้ยินผิดปกติซึ่งเป็นผู้อาศัยอยู่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภ ... Read More »

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ

และการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองแก่เครือข่ายผู้นำนักประชาธ ... Read More »

โครงการ “Suvarnabhumi Press Tour 2017”

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดโครงการ “Suvarnabhumi ... Read More »

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2560

แจกข้าวสาร อาหารแห้ง แก่ผู้ยากไร้และผู้พิการ เมื่อวันที่ 18 ... Read More »

พิธีเปิดแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดงานแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนัก ... Read More »