ความเคลื่อนไหว

สังคมคนปราการ

คณะกรรมการ ชมรมโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการเดินตามรอยพระบาทในรัชการที่ 9 โดยการปลูกป่าชายเลน

เมื่อวันที่ 27 ก.พ.60 ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก สถานตากอ ... Read More »

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ/ภาคี กับสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.60 ที่ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจ ... Read More »

เทศบาลนครสมุทรปราการ จัดโครงการ Big Cleaning day บริเวณรอบตลาดปากน้ำ

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.60 ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครสมุท ... Read More »

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 70 ฟุต เพื่อภารกิจด้านความปลอดภัยในทะเล

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.60 ที่อู่ต่อเรือ บริษัท อิตัลไทย มาริน จำ ... Read More »

ทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีเลี้ยงอาหารพระราชทาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.60 ที่ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทย ... Read More »

ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมเลือกตั้งผู้นำลูกเสือชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.60 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดส ... Read More »

โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา จัดงาน “60 ปี รวมใจคืนสู่เหย้าชาวเฉลิมศรีไฉไล” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรำลึกถึงพระคุณของผู้ก่อตั้งโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนในอดีต

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 60 ที่โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา ตำบลปากน้ำ อ ... Read More »

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ครั้งที่ 1

วันที่ 8 ก.พ.60 ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ น ... Read More »

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมสนับสนุนสินค้า OTOP ภายใต้ชื่องาน “สินค้าสมุทรปราการล้ำค่า จากภูมิปัญญาสู่สากล ครั้งที่ 2” ที่ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.60 ที่ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค จังหวัดพระนคร ... Read More »

ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.60 นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผ ... Read More »