ความเคลื่อนไหว

สังคมคนปราการ

โรงทานศิษย์ท่านพ่อลี ธมฺมธโร และ พระเทพโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดอโศการาม

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.60 ที่บริเวณด้านข้างวิหารท่านพ่อลี ภายใน ... Read More »

จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.60 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ นายช ... Read More »

ชมรมชาวสมุทรปราการ ร่วมกับ กลุ่ม 80 ฅน ปากน้ำ แจกข้าวสาร 4,000 ถุง เนื่องในวันครบรอบมรณภาพ ท่านพ่อลี และพระเทพโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดอโศการาม

เมื่อวันที่ 24-26 เม.ย.60 ที่บริเวณลานด้านหน้าวิหารท่านพ่อลี ... Read More »

บริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด จัดกิจกรรมโครงการบิ๊กซีร่วมรักษ์โลกคืนธรรมชาติสู่ป่าชายเลน ครั้งที่ 3 ปี 256

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.60 ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู ตำ ... Read More »

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.60 ที่บริเวณด้านหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ... Read More »

รดน้ำอดีตนายก อบจ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.60 นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม อดีตนายก อบจ.ส ... Read More »

รดน้ำขอพรนายก เทศบาลตำบลบางปู

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.60 นางพริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลตำบล ... Read More »

เทศบาลตำบลแพรกษา ร่วมสืบสานประเพณีมหาสงกรานต์

เมื่อวันที่ 11 เม.ย.60 ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบล ... Read More »

เดอะ คัลเลอร์ฯ ปันน้ำใจ เลี้ยงอาหาร และรดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ ที่มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์

เมื่อวันที่ 17 เม.ย.60 ที่มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบร ... Read More »

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกราณ์

เมื่อวันที่ 11 เม.ย.60 ที่บริเวณถนนสุขุมวิท หน้าสำนักงานสหกร ... Read More »