ความเคลื่อนไหว

สังคมคนปราการ

จังหวัดสมุทรปราการร่วมต่อต้านทุจริต

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จ ... Read More »

หนุ่มรับเหมาบางเสาธง โชคดีรับรถงานกาชาด

หนุ่มรับเหมาก่อสร้างย่านบางเสาธงโชคดีซื้อสลากการกุศลเหล่ากาช ... Read More »

บุกตรวจโรงานพลาสติกแอบปล่อยน้ำเสียแพรกษาใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30 น. นายชนะ หงวนงา ... Read More »

ู้ตรวจสำนักนายกฯติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินงานของคณะก ... Read More »

จ.สมุทรปราการจัดโครงการสถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง จัดโครงก ... Read More »

ผวจ.ปากน้ำ แถลงข่าวเปิดศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด“ของดีและโอทอป”

ผวจ.ปากน้ำ แถลงข่าวศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด และการจัดงา ... Read More »

สโมสรโรตารี สมุทรปราการ สโมสรโรตารี เกาหลี และมูลนิธิปู่ทัพ

ร่วมบริจาคเตียงไฟฟ้า จำนวน 5 เตียง และคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ ใ ... Read More »

มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์

จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร ... Read More »

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

(Emergency Operation Center : EOC) เพื่อเตรียมความพร้อมงานด้ ... Read More »

จิตอาสา ฯ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมใจ”เราทำความดีด้วยหัวใจ”

จัดกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุง ภูมิทัศน์( Big Cleaning day) เ ... Read More »