ความเคลื่อนไหว

สังคมคนปราการ

.สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU

โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการตลาดของสหกรณ์และเก ... Read More »

โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดพิธีเปิดหอผู้ป่วยพิเศษ VIP

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.61 โรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้จัดพิธีทำบุญเป ... Read More »

ศาลจังหวัดสมุทรปราการอัญเชิญครุฑขึ้นประดิษฐานอาคารหลังใหม่

วันที่ 24 ม.ค.61 ศาลจังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีอัญเชิญองค์ครุฑ ... Read More »

สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

(ธ.ก.ส.)จัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/256 ... Read More »

นายวรพร อัศวเหม ประธานสภาเทศบาลตำบลบางปู พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ

คณะกรรมการชุมชนเจริญสุข ลงพื้นที่มอบเงิน และสิ่งของช่วยเหลือ ... Read More »

มอบใบประกาศเกียรติคุณ จิตอาสาร่วมปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจ “ครัวหลวง”

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.61 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ ... Read More »

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ

จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ปีใหม่ 2561 พร้อมแสดงความยินดีกับ นายกส ... Read More »

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล SSP มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.61 ที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสตรีสมุทรปรา ... Read More »

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้จัดประชุมวิชาการโรคพิษตะกั่ว ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.61 ที่ห้องประชุมพระเทพโมลี ชั้น 4 อาคาผู้ ... Read More »

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 1

วันนี้(19 มกราคม 2561 ) เวลา 09.00 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิ ... Read More »