ความเคลื่อนไหว

สังคมคนปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีบวงสรวงงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์

และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2560 จังหวัดสมุทรปรากา ... Read More »

พิธีเปิดสะพานเมืองโบราณ

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.60 ที่สะพานเมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแ ... Read More »

จังหวัดสมุทรปราการประกอบพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายอำเภอทั้ง 6 อำเภอ

เพื่อนำไปส่งมอบให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพล ... Read More »

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายพิธีงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์

และประเพณีขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการ ... Read More »

จังหวัดสมุทรปราการกำหนดจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ให้นายอำเภอทุกอำเภอ วันที ... Read More »

โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดการสัมนาวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.60 ที่ห้องประชุมพระเทพโมลี ชั้น 4 อาคารผู้ ... Read More »

สภาองค์กรชุมชน ด่านสำโรง สมุทรปราการร่วมภาคีเครือข่าย ทำดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 6 0 ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลด่านสำโรงส ... Read More »

โรงพยาบาลสมุทรปราการจัดพิธีเชิดชูเกียรติและพิธีมุทิตาจิต

ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ประจำปี 25 ... Read More »

มอบประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.60 ที่ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุ ... Read More »

ิวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ส่งมอบดอกไม้จันทน์

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.60 ที่บริเวณห้องโถงหน้าศาลากลางจังหวัดสมุ ... Read More »