ความเคลื่อนไหว

สังคมคนปราการ

วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสมุทรปราการประชุมเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาพร้อมให้ข้อแนะนำการป้องกันปัญหาน้ำท่วม จราจร ขยะและอัคคีภัยในจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 27 พ.ค.59 ที่ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ... Read More »

นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมคณะอน ... Read More »

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ จัดเสวนาบรรยายเรื่อง “หัวใจจิตอาสา”

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.59 ที่ห้องประชุมและจำหน่ายสินค้าโอทอป อำเ ... Read More »

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกับ สมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดสมุทรปราการ

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกับ สมาคมกีฬาจักรยานจั ... Read More »

ชาวจังหวัดสมุทรปราการร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

ชาวจังหวัดสมุทรปราการร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เ ... Read More »

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.59 นางสาวสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ พร้อมด้วยนายต่อศักดิ์ อัศวเหม

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.59 นางสาวสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภา อบจ.สม ... Read More »

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชุมชน 3 ตำบลรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.59 ที่สนามฟุตบอลโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ตำบลบาง ... Read More »

โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมการปลูกฝังเยาวชนให้เป็น “พลเมืองดี วินัยเด่น”คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ

โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดพิธีเปิดการ ... Read More »

สื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วันที่17 พ.ค.59 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายพ ... Read More »

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ จัดฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับประชาชนในเขต ตำบลแพรกษาใหม่

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.59 ที่ลานอเนกประสงค์ สำนักงานองค์การบริหา ... Read More »