ความเคลื่อนไหว

สังคมคนปราการ

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ ... Read More »

สำนักงาน ป.ป.ช.ถนนพิษณุโลก จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต”รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือนมีนาคม 2558

สำนักงาน ป.ป.ช.ถนนพิษณุโลก จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติง ... Read More »

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการจัดการประชุมเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ ระหว่างสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 5

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการจัดการประชุมเครือข่ายเชื่อมโ ... Read More »

ที่ห้องประชุมโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

วันที่ 19 มีนาคม 2558 ที่ ห้องประชุมโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิง ... Read More »

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานของบริษัท สเปเชี่ยลตี้อินโนเวชั่น จำกัด

ที่ บริษัท สเปเชี่ยลตี้อินโนเวชั่น จำกัด ซอยจงศิริ ตำบลบางพล ... Read More »

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรปราก ... Read More »

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เปิดเวทีประชาคม เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้เสนอความต้องการ ข้อคิดเห็น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เปิดเวทีประชาคม เพื่อให้ประชาชน ... Read More »

นายพรชัย สังวรเจต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

นายพรชัย สังวรเจต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธ ... Read More »

ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ ร่วมกับ บริษัทอิซูซุกรุงเทพเซลล์ จำกัด จัดกิจกรรมสมุทรปราการ ใจเกินร้อย 2015

ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ ร่วมกับ บริษัทอิซูซุ ... Read More »

พลตำรวจตรี ปรีชา  สมุทระเปารยะ  ประธานอนุกรรมาธิการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

พลตำรวจตรี ปรีชา  สมุทระเปารยะ  ประธานอนุกรรมาธิการมีส่วนร่ว ... Read More »