สังคมท้องถิ่น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ประกวดผ้ามัดย้อมจากต้นจาก จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 24 ก.ค.63 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการประกวดผ้ามัดย้อมจากต้นจาก “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ที่ห้องสิมิลัน ชั้น 4 โรงแรมแบย์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมีนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน

โครงการประกวดผ้ามัดย้อมจากต้นจาก “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดสมุทรปราการ” จัดขึ้น เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำขึ้น และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริม และเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย ทำให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดิน และเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ ไปเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 63 ที่ผ่านมา โดย สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้ดำเนินการจัดประกวดผ้ามัดย้อมจากต้นจาก“สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย 2. เพื่ออนุรักษ์ผ้าไทยให้คงคู่แผ่นดินและประชาสัมพันธ์ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จัก 3.เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย ในการประกวดครั้งนี้ มีกลุ่ม/ผู้ประกอบการจากอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดสมุทรปราการ สมัครเข้าร่วมประกวด จำนวน 10 ราย โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกรรมการฯ ประกวดและมีกรรมการ ประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการอุตสาหกรรมจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ นายพงศ์พินิจ พินิจดำ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการโดยมีพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ จะมีพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะเลิศการประกวดฯ ในทุกลำดับ รวมถึงมีการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้ามัดย้อมจากต้นจากที่เข้าร่วมการประกวดฯ ในพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP “มรดกแห่งภูมิปัญญา สู่ความล้ำหน้าแห่งสากล” ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*