สังคมท้องถิ่น

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าพิธีอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%8d%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c-%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าพิธีอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 63 เวลา 08.00 น.ที่วัดกลางวรวิหาร (วัดตะโกทอง) พระอารามหลวงชั้นโท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ถือฤกษ์ดีวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 9 เข้าพิธีอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์, นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จากหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการเหล่ากาชาด และญาติสนิท มิตรสหาย ครอบครัวจรูญพงศ์ ร่วมอนุโมทนาบุญ

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ จบการศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 65 หลักสูตรนักปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 64 ปี 2550 และเข้ารับตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2561 โดยการลาอุปสมบท ในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของบุพการี ครูบาอาจารย์ ณ พัทธสีมา วัดกลางวรวิหาร ก่อนจะเดินทางไปศึกษาธรรมมะ ปฏิบัติในศีลธรรม หลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดมกุฏคีรีวัน เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 1 เดือน

ทั้งนี้ ได้รับความเมตตา จากพระครูภาวนาสมณคุณ เจ้าคณะตำบลท้ายบ้าน เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยพระชัยพจน์ จรูญพงศ์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า “ชาตวีโร” ผู้มีความสำเร็จ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*