สังคมท้องถิ่น

คณะกรรมการ ที่ปรึกษา กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมเตรียมจัดงานแสดงมุทิตาจิต

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%95

คณะกรรมการ ที่ปรึกษา กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมเตรียมจัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสประธาน กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ เกษียณอายุราชการ

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 25 ส.ค.63 ที่ห้องประชุม บริษัท โคมอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซอยเทศบาลบางปู 19 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ เฮียเอี๋ยว สุดใจ จิรยาภากร ประธานที่ปรึกษา กต.ตร จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมจัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาส ประธาน กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการมุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ร่วมปฏิบัติราชการ และได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์ต่อจังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ ร้านอาหารเรือนเพชร ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี คณะกรรมการ ที่ปรึกษา กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ อาทิ เช่น พ.ต.อ.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ, นายกุลชร มีสัมฤทธิ์, นายสุรศักดิ์ บูรณะบุญวงศ์, นายบัลลังก์ แตงอ่อน, นายไพสิฐ วาจาวุทธ, นายเปียว แซ่ผัง , นายไพสิฐ วาจาวุทธ, นายธงชัย อัศวสุขี, นายดุลยวัฒน์ สวัสดิ์วงษ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ อีกหลายท่าน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

โดยกำหนดการภายในงานประกอบไปด้วยพิธีเปิดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ชมวีดีทัศน์ ชีวประวัติ ประธาน กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ โดย พล.ต.ต.ชุมพล พุ่มพวง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ รองประธาน กต.ตร.สมุทรปราการ และ เฮียเอี๋ยว สุดใจ จิรยาภากร ประธานที่ปรึกษา กต.ตร จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวความรู้สึก จากนั้น ประธาน กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวความรู้สึก กล่าวความประทับใจ และกล่าวคำอำลา โดยมี คณะกรรมการ ที่ปรึกษา กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ มอบของที่ระลึก

สำหรับ กต.ตร.กต.ตร. ย่อมาจาก คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ซึ่งมีที่มาสืบเนื่องจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (มาตรา 76) ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทและภารกิจในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการบริหารงานของตำรวจในทุกระดับ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายการพัฒนาและบริหารงานรัฐบาล เพื่อปรับปรุงกิจการตำรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการกระจายอำนาจและเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ และให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 1. กต.ตร.ระดับชาติ 2. กต.ตร.ระดับจังหวัด และ3. กต.ตร. ระดับสถานีตำรวจ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*