สังคมท้องถิ่น

ชมรมเดินวิ่งชาวไต้สมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมนางนวล ชมรมบางหญ้าแพรก ชมรมเทพารักษ์ และสมาพันธ์เครือข่ายผู้นำ

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97

ชมรมเดินวิ่งชาวไต้สมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมนางนวล ชมรมบางหญ้าแพรก ชมรมเทพารักษ์ และสมาพันธ์เครือข่ายผู้นำและที่ปรึกษาประชาชนแห่งประเทศไทย พร้อมใจสวมใส่เสื้อเหลืองร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 13 ต.ค.63 ชมรมเดินวิ่งชาวไต้สมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมนางนวล ชมรมบางหญ้าแพรก ชมรมเทพารักษ์ และสมาพันธ์เครือข่ายผู้นำและที่ปรึกษาประชาชนแห่งประเทศไทย พร้อมใจสวมใส่เสื้อเหลือง ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 โดยมี พ.ต.อ.พรณรงค์ เจริญวัฒนวิญญู หน.พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ร้อยตรีนิเวช ชูปาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู ตลอดจน สมาชิกกลุ่ม ชมรมเดินวิ่งชาวไต้สมุทรปราการ ชมรมนางนวลบางปู ชมรมบางหญ้าแพรก ชมรมเดิน-วิ่ง อบต.เทพารักษ์ และตัวแทน สมาพันธ์เครือข่ายผู้นำและที่ปรึกษาประชาชนแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม โดยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

สำหรับ กิจกรรมเดิน-วิ่ง ในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 รวมทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สร้างความสามัคคี และความอบอุ่นในครอบครัว โดยน้อมนำแนวปฏิบัติตามหลังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานมานานกว่า 30 ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ที่สำคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะนำไปสู่ “ความสุข” ในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*