สังคมท้องถิ่น

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 26 ต.ค.63 ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศลงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563 ให้กับ นางศิริพร ยางธิสาร ผู้โชคดีถูกรางวัลที่ 1 ทองคำแท่งหนัก 30 บาท และนางสอง นามวรรณ ผู้โชคดีถูกรางวัลที่ 2 ทองคำแท่งหนัก 10 บาท จากการออกสลากกาชาดการกุศลฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ ร้านเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นองค์กรการกุศล โดยได้ดำเนินการออกสลากกาชาดการกุศลจำหน่าย ในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563 เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายสลากฯ ไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ อาทิ การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ ให้การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น ภายใต้ภารกิจและแนวนโยบายของสภากาชาดไทย

สำหรับผู้ซื้อสลากกาชาดการกุศลฯ ตรวจรางวัลได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ สอบถามรายละเอียด ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 395 0089

https://www.youtube.com/watch?v=5ZXmVEZghDM
0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*