สังคมท้องถิ่น

สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ และครอบครัว”มณีจันสุข” ร่วมจัดงานเลี้ยงฉลองรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8

สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ และครอบครัว”มณีจันสุข” ร่วมจัดงานเลี้ยงฉลองรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ให้กับ ดร.สิงห์คำ มณีจันสุข นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. ที่สวนอาหารอุ่นใจริเวอร์ไซด์ บางกระเจ้า สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย ครอบครัว”มณีจันสุข” และ ญาติสนิทมิตรสหาย ร่วมจัดงานเลี้ยงฉลอง ให้กับ ดร.สิงห์คำ มณีจันสุข นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเวลา 17.00 น. แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนเข้าร่วมงาน พร้อมลงบันทึกคำอวยพร ร้อยเอก เทอดศักดิ์ อ้นชัยยะ อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมมอบของ และถ่ายภาพที่ระลึก ต่อมาเวลา 19.00 น.ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์ ประธานพิธีกล่าวแสดงความยินดี โดยมีคุณเอกพงษ์-คุณศุภรดา มณีจันสุข พิธีกรดำเนินรายการ

โดย ดร.สิงห์คำ มณีจันสุข นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานทุกท่านที่มาให้กำลังใจ ว่า ความสำเร็จทางด้านการศึกษาของตนเองที่ผ่านมา นับตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก กว่าจะผ่านจุดนี้มาได้ จริง ๆ แล้วที่ตนเองต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ และมีกำลังใจในวันนี้ เนื่องจากได้ประสบอุบัติเหตุ ต้องตกอยู่ในฐานะเป็นคนพิการคนหนึ่ง และได้รับโอกาสมานั่งบริหารองค์กรซึ่งต้องมาดูแลคนพิการในจังหวัดสมุทรปราการกว่า 25,000 คน ซึ่งสมัยก่อน คนพิการถูกมองว่าเป็นคนที่ไร้ศักยภาพ เพื่อเป็นการปกป้องดูแลพิทักษ์สิทธิ์ให้กับคนพิการรอบด้าน ทำให้ต้องพัฒนาทางด้านการศึกษาตนเองให้มากขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจทางสังคมของคนพิการ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มากขึ้น ทำให้คนพิการได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้ส่วนหนึ่งมีแรงผลักดัน ได้รับกำลังใจจากภริยาและลูก ๆ เป็นอย่างดีด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*