ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบางปู ประชาสัมพันธ์ งดใช้เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น และเครื่องออกกำลังกาย

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1

เทศบาลตำบลบางปู ประชาสัมพันธ์ งดใช้เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น และเครื่องออกกำลังกายเป็นการชั่วคราว

เทศบาลตำบลบางปู ดำเนินการติดป้าย “งดใช้เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกาย ซึ่งเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเป็นการชั่วคราว” ภายในเขตพื้นที่ของเทศบาล ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ ตำบลบางปู 5 จุด บางปูใหม่ 30 จุด /ท้ายบ้าน 22 จุด และท้ายบ้านใหม่ 22 จุด รวม 79 จุดติดตั้ง ตามที่มีประกาศของจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*