สังคมท้องถิ่น

ครอบครัวตฤษณานนท์ จัดพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่นงเยาว์ ตฤษณานนท์

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4

ครอบครัวตฤษณานนท์ จัดพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่นงเยาว์ ตฤษณานนท์ สิริอายุ 96 ปี ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

เมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 25 มกราคม 64 ที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ครอบครัวตฤษณานนท์ พร้อมด้วยบุตรหลาน ได้ร่วมประกอบพิธีฌาปนกิจ คุณแม่นงเยาว์ ตฤษณานนท์ มารดาของนางทานตะวัน จรูญพงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ภริยาของนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับเมตตาจากพระเถระชั้นผู้ใหญ่ซึ่งทางครอบครัวของคุณแม่นงเยาว์ ให้ความเคารพ ประกอบไปด้วย พระสุนทรกิจจาภิวัฒน์ (วิชัย ธมฺมทินฺโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามวรวิหาร รองเจ้าคณะเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระสมุทรมังคลาจารย์ (บุญสืบ วุฑฺฒิสาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร จังหวัดสมุทรปราการ และได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ ขําขนิษฐ์ อดีตรองผู้ว่าการธุรกิจเหมืองแร่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

โดยมี นายสุธน บุญประสงค์ กรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.และกรรมการบริหารบริษัทราชกรุ๊ป จำกัด (มหาชน), นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา, นายประกิจ กิจพ่อค้า อดีตผอ.ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมทอดผ้าบังสุกุล พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติ คณะเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ข้าราชการ จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมไว้อาลัย ทั้งนี้ คณะเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่สละเวลามาร่วมในพิธี

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*