ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ จอดรถฟรี ณ ลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80-5

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ จอดรถฟรี ณ ลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C ช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 11 – 15 ก.พ.64 และช่วงวันหยุดวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. – 1 มี.ค.64 นี้

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C ในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 และวันหยุดวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564 พร้อมจัดเตรียมรถ Shuttle Bus วิ่งให้บริการรับ – ส่งผู้โดยสารระหว่างลานจอดรถระยะยาวและอาคารผู้โดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ

นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ทสภ. จะยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ให้แก่ผู้โดยสารที่นำรถมาจอดที่ลานจอดรถระยะยาว โซน C ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้จำนวน 718 คัน ในช่วงที่เป็นวันหยุดยาวติดต่อกัน โดยในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีนซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันหยุดกรณีพิเศษจะยกเว้นค่าบริการจอดรถตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึง วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น. และจะยกเว้นค่าจอดรถ

อีกครั้งในช่วงวันหยุดวันมาฆบูชา โดยจะยกเว้นค่าบริการจอดรถตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึง วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. โดย ทสภ. มี Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ – ส่งผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง วิ่งให้บริการรับ – ส่งผู้โดยสารจากศูนย์ขนส่งสาธารณะ (Bus Terminal)
ไปยังลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C เพื่อรับผู้โดยสารไปส่งยังอาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 และวนขึ้นไปที่ชั้น 2 ประตู 5 ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรถ Shuttle Bus ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ กล่าวในตอนท้ายว่า ทสภ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C จะเป็นอีกช่องทางในการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ขอให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการยังคงรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 อย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และเผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยานล่วงหน้า 2 ชั่วโมง หากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ ได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*