สังคมท้องถิ่น

หน่วยงานในขบวนการสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2564

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93

หน่วยงานในขบวนการสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2564 และถวายสักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงานในขบวนการสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ นำโดยนายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2564 เพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย องค์ผู้ให้กำเนิดสหกรณ์ในประเทศไทย และเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ได้ตระหนักถึงคุณค่า ศรัทธา และเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์สู่สาธารณชนรับทราบ

ทั้งนี้ภายในการจัดงานได้มีการวางพานพุ่มสักการะ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย หลังจากนั้น นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานเครือข่ายเชื่องโยงธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวสดุดีพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และนายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ วางพานพุ่มดอกไม้สด และอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564

นับตั้งแต่สหกรณ์แห่งแรกได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 จวบจนปัจจุบัน มีอายุครบ 104 ปี การสหกรณ์ไทยได้พัฒนาและก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ปัจจุบันมีสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งหมด 6 ประเภท 163 สหกรณ์ ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ สหกรณ์เคหะสถาน (บ้านมั่นคง) กลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่มและกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ 93 กลุ่ม ซึ่งกระจายอยู่ในทุกอำเภอ มีสมาชิกมากกว่า 97,310 คน มีทุนเรือนหุ้นรวมกันประมาณ 14,000 ล้านบาท ปริมาณธุรกิจหมุนเวียนในรอบปี 18,000 ล้านบาท ทุนดำเนินงาน 29,000 ล้านบาท โดยสหกรณ์ได้มีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้มวลสมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสอดคล้องกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ ขบวนการสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และการทำบุญเลี้ยงพระ รวมทั้งงานพบปะสังสรรค์ของขบวนการสหกรณ์

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*