สังคมท้องถิ่น

กระทรวงการคลังขยายเวลาเปิดรับลงทะเบียน “เราชนะกลุ่มพิเศษ”

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2

กระทรวงการคลังขยายเวลาเปิดรับลงทะเบียน “เราชนะกลุ่มพิเศษ” สำหรับประชาชนกลุ่มผู้เปราะบาง ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้จนถึง 26 มี.ค.นี้

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผย ความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ สำหรับประชาชนกลุ่มผู้เปราะบาง ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ “เราชนะกลุ่มพิเศษ” โดยกระทรวงการคลัง ได้มีนโยบายให้มีการดูแล กลุ่มผู้เปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงคนชราที่มีปัญหาทางกายภาพ เนื่องจากยังมีประชาชนกลุ่มดังกล่าว บางส่วนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ กระทรวงการคลัง จึงได้พิจารณาขยายระยะเวลาการปิดรับลงทะเบียนออกไปอีกจากเดิม วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นวันที่ 26 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกแห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ดำรงธรรม หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน พม. โทร 1300 บริการฟรี 24 ชม.เพื่อดำเนินการจัดหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน ดำเนินการรับลงทะเบียน ต่อไป โดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ฝากประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2564 ธนาคารกรุงไทย จะปิดระบบลงทะเบียน เพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและจะเปิดระบบรับลงทะเบียนอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*