สังคมท้องถิ่น

นายก อบจ. ลงพื้นที่ ตรวจดูสภาพสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ หลังได้ปรับปรุงใหม่

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%94

นายก อบจ.ลงพื้นที่ ตรวจดูสภาพสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ หลังได้ปรับปรุงใหม่ให้เป็นสนามฝึกซ้อมจักรยาน

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 28 มี.ค.64 นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายก อบจ.สมุทรปราการ นางสาววริศรา มีชัย สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ และผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่ตรวจดู สภาพสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ (วัดราษโพธิ์ทอง) ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ หลังจากที่ อบจ.ร่วมกับ หอการค้า และหน่วยงานภาคเอกชน สมาคมจักรยานสมุทรปราการ ได้ร่วมกันปรับปรุงสนามขึ้นมาใหม่ จากเดิมเป็นสนามฟุตบอล ให้เป็นสนามฝึกซ้อมจักรยาน และเป็นสถานที่สำหรับให้ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัยได้มาออกกำลังกาย

โดย สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ (วัดราษโพธิ์ทอง) อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งก่อนหน้านี้ สนามแห่งนี้ถูกปล่อยให้เป็นที่รกร้างมานาน ซึ่งอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และนางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.ได้มีแนวคิดในการการส่งเสริมกีฬาให้เด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ มาโดยตลอด ดังนั้น สนามฝึกซ้อมจักรยานแห่งนี้ จึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เกิดจากการประสานความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมจักรยานจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดำเนินการปรับสภาพสนามกีฬาที่ทิ้งร้างมานาน ให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล ตลอดจน เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจนแล้วเสร็จ เป็นสนามที่ใช้สำหรับฝึกซ้อมจักรยาน ที่ได้มาตรฐานแห่งแรกของจังหวัดสมุทรปราการ โดยการปรับปรุงมีความคืบหน้าไปกว่า 80% แล้ว หากเยาวชน รวมไปถึงประชาชนทั่วไป ที่สนใจกีฬาจักรยาน หรือปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายสามารถมาใช้สนามได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*