สังคมท้องถิ่น

เอ๋-ชนม์สวัสดิ์ ห่วงใยประชาชน หนุนเต็มที่ สจ.พิม อัศวเหม ดูแลพระสมุทรเจดีย์

%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%8b-%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 พ.ค. 2564 นางสาวพิม อัศวเหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ เขตที่ 1 ประสานขอความอนุเคราะห์ รถพ่นไอ้น้ำแรงดันสูง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ พร้อม รถแอร์บัส ขนาด 1,000 ลิตร และน้ำยาวิน ดีซี ฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย จากนายชนม์สวัส อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ปูพรมเขตพระสมุทรเจดีย์ ตลอดทั้งวัน ประกอบด้วย ต.นาเกลือ, ต.แหลมฟ้าผ่า, ต.พระสมุทรเจดีย์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เนื่องจากยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น

โดยประสาน นายชาตรี อ่วมสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ, นางวัฒนา พึ่งชื่น ประธานสภาเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์, นายทรงศักดิ์ สังข์ขจร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า และนายปิยะพันธ์ เต่าทอง อดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ที่ลงทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณถนนสาธารณะและชุมชนใกล้ต่างๆ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงข้อควรปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ประชาชน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*