สังคมท้องถิ่น

“นายกตู่-นันทิดา” ทุ่ม 400 ล้าน ซื้อวัคซีนทางเลือก ให้ชาวสมุทรปราการ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%88-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1-400-%e0%b8%a5

เมื่อวาน 10.30 น. ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (ชั้น 4) สภา อบจ.สมุทรปราการ เห็นชอบผ่านงบเร่งด่วนอนุมัติ จ่ายผ่านเงินสะสมงบประมาณ ปี 2564 กว่า 400 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยนางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ อนุมัติ จ่ายผ่านเงินสะสมงบประมาณ ปี 2564 กว่า 400 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อให้ชาวสมุทรปราการได้รับวัคซีนทางเลือกได้อย่างทั่วถึง สืบเนื่องจากนับตั้งแต่ ต้นเดือน เมษายน 2564 เราต่างเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 ระลอก 3 ด้วยเชื้อไวรัสหลายสายพันธุ์ ทำให้แพร่ระบาดได้รวดเร็วเป็นวงกว้าง ทำให้จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังพิเศษ จะเห็นได้ว่า เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 196 คน มีผู้ป่วยสะสม 10,628 เป็นจังหวัดที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานครและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกๆวันอีกด้วยเราต้องยับยั้งการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัส 2019 โดยเร็ว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มกำลังและความสามารถ ในฐานะนายก อบจ.สมุทรปราการ จึงได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ สาธารณสุขอำเภอ และสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ รวมไปถึงกระทรวงสาธารณสุข เพื่อผนึกกำลังยับยั้งการแพร่ระบาดประสานงานส่งผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล พ่นย่าฆ่าเชื้อตามสถานที่เสี่ยงต่างๆ รวมถึงบริจาคสิ่งของถุงยังชีพอันเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพและบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยไปจนถึงบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้มากที่สุด และเพื่อให้จังหวัดสมุทรปราการ กลับคืนสู่พื้นที่ปกติโดยเร็ว

โดยวันอังคารที่ 15 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ขออนุมัติสภาอบจ.จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 400 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 ) สำหรับฉีดให้กับประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มเติมจากที่รัฐบาลกำลังจัดสรร Astra Zeneca และ Sinovacให้ เพราะประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ ประชากรแฝง แรงงานต่างด้าว มีจำนวน เกินกว่า 2 ล้านคน ทั้งนี้ อบจ.จะดำเนินตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วยการขออนุมัติผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แล้วสั่งซื้อวัคซีนทางเลือกเช่น Modena Pfizer Johnson and Johnson Sinopharm ผ่านองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข และผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อให้ได้วัคซีนโดยเร็วที่สุดเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

นอกจากนี้เรายัง หลอมรวม ผนึกกำลัง บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ จัดสรรงบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม เช่น เทศบาลบางเมืองจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 200 ล้านบาท เทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 100 ล้านบาท และเทศบาลข้างเคียงอีก 100 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินรวม 800 ล้านบาท เพื่อให้ครอบคลุมประชากรในท้องถิ่นนั้นๆ (ยกตัวอย่างถ้าหากเราได้ Sinopharm มาทั้งหมด เราจะได้วัคซีนประมาน 900,000 Dose ซึ่งสามารถครอบคลุมประชากรได้เพิ่มถึง 450,000 คน) ทั้งนี้ อบจ.สมุทรปราการ ขอเรียนยืนยันกับทุกภาคส่วนว่า อบจ.สมุทรปราการจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือประชาชนชาวสมุทรปราการให้ดีที่สุด ในระยะเวลาที่ผ่านมา อบจ.ยังมีส่วนช่วยจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วยให้หายดีและกลับบ้านให้เร็วที่สุดด้วยเช่นกัน”เราจะผนึกกำลัง หลอมรวมจิตใจต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด – 19 ให้จังหวัดสมุทรปราการ กลับคืนสู่พื้นที่

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*