สังคมท้องถิ่น

นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลบางเมืองใหม่ เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81-2

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ที่ลานชุมชนศรีเพชรการเคหะ ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตซะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ และ นายณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการ และผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้นำชุมชน เป็นตัวแทนร่วมมอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ในกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

โดย นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตซะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้กล่าวทักทายกับพี่น้องประชาชน และชี้แจงในเรื่องของการป้องกันตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงการไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มของผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงของตนเองและบุคคลใกล้ชิด นอกจากนั้น นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ยังได้ร่วมพูดคุยกับประชาชน เพื่อสอบถามถึงความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และนำปัญหานั้นๆ ไปดำเนินการแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน อีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*