สังคมท้องถิ่น

ประชาชนมั่นใจซิโนฟาร์ม ยกนิ้วให้ อบจ.สมุทรปราการ พูดจริงทำจริง

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น. น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะทำงานด้านวัคซีน ดร.พิริยะ โตสกุลวงศ์, นายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายกฯ, ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม, น.ส.ชนม์ทิดา อัศวเหม เลขานายกฯ, นายนิคม สมบุญมาก ที่ปรึกษานายก และ นายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง ลงพื้นที่ติดตามความเรียบร้อย และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ซึ่งต่างมีความมั่นใจในวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ อบจ.สมุทรปราการ จัดสรรมาเป็นวัคซีนทางเลือกให้ชาวสมุทรปราการ ณ จุดฉีดวัคซีนบางเสาธง เป็นไปตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม เน้นความปลอดภัยของประชาชนผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้ นายกนันทิดา แก้วบัวสาย ยังเน้นย้ำเรื่องการดูแลผู้เข้ารับบริการ ให้ต้องพักคอย ณ จุดสังเกตุอาการครบ 30 นาที และต้องมีเจ้าหน้าที่เฉพาะ หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการแพ้วัคซีนอย่างทันท่วงที ด้วยความห่วงใย โดยมีสมาชิกสภา อบจ. ลงพื้นที่ทุกวันเพื่อช่วยดูแลประชาชน อาทิ สจ.ธนกฤต แก้วเจริญ, สจ.นราวดี ปรีเปรม, สจ.ไพศาล ระกาศ และ สจ.วันทนา ศรีม่วง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*