สังคมท้องถิ่น

คณะพระภิกษุสงฆ์วัดพุทธภาวนาราม ประกอบพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีประจำปี 2564

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 7 พ.ย.64 ที่ศาลาจตุรมุข วัดพุทธภาวนาราม ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นำโดย พระเดชพระคุณพระอธิการสำเนา สิริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดพุทธภาวนาราม รวมกับ คณะกรรมการวัด มัคนายก และอุบาสก บาสิกา วัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ขึ้น โดยมี ครอบครัวแจ้งสุทิมล นำโดย คุณแม่อ่ายฮั้ว แจ้งสุทิมล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ครอบครัวแจ้งสุทิมล ครอบครัวตั้งเด่นไชย ครอบครัวมังกรพานิชย์ ร่วมเป็นประธานอุปถัมภ์ และพ่อค้า ประชาชนชาวชุมชนวัดพุทธภาวนาราม และชุมชนใกล้เคียง ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ

โดยมี พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสแห่งวัดพุทธภาวนาราม นำคณะพระภิกษุสงฆ์ แห่งวัดพุทธภาวนาราม จำนวน. 14 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ครอบครัวแจ้งสุทิมล ครอบครัวตั้งเด่นไชย ครอบครัวมังกรพานิชย์ และพ่อค้า ประชาชน ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวคำถวายถวายผ้ากฐิน นำผ้ากฐินวางบนพานแว่นฟ้า พระสงฆ์กระทำอุปโลกน์กรรม จากนั้น ทั้งหมดได้ร่วมกันถวายผ้ากฐิน เครื่องบริวารกฐิน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ ให้พรกรวดน้ำ รับน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

โดยจตุปัจจัยที่สาธุชนร่วมอนุโมทนาทอดกฐินสามัคคี ในครั้งนี้ เพื่อถวาย ณ ที่ประชุมสงฆ์วัดพุทธภาวนาราม นำไปบูรณปฏิสังขรณ์ทางศาสนา งานด้านสาธารณูปการ คามวัตถุประสงค์ของทางวัด ต่อไป. ภายใต้มาตรการ ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส “COVID-19” อย่างเคร่งครัด สำหรับยอดกฐินในปีนี้ไก้ จำนวน 1,210,840 บาท

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*