สังคมท้องถิ่น

นายก อบจ.เดินหน้าสานต่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail)

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%82

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 พ.ย.64 ที่ห้องประชุม AOB 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายพิริยะ โตสกุลวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวชนม์ทิดา อัศวเหม นายรัชชานนท์ ทองอร่าม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายสรากร บรรจงจิตต์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง นายนพดล ส้มจีนเทศ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการกองผังเมือง และนางสาววรรณลิกา พรหมจรรยา นักผังเมืองชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรื่องการขอใช้พื้นที่เชื่อมระบบขนส่งทางรางเข้าพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมคณะให้การต้อนรับ และร่วมประชุมหารือ

โดยนางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย ได้นำเสนอแนวนโยบายในการศึกษาทบทวนผลการศึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ต่อเนื่อง โดยจะให้บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษารายละเอียดโครงการให้เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะจุดเชื่อมระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ในพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นในการดำเนินโครงการ ดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวสมุทรปราการ และใกล้เคียง

นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย กล่าวว่า โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) เป็นแนวคิดริเริ่มของนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ซึ่งเชื่อว่าถ้าโครงการสามารถดำเนินการได้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการรองรับการขยายตัวของเมืองและชุมชน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการจราจร เชื่อมโยงการเดินทางให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเดินทางเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ การศึกษาทบทวนโครงการ จึงมีการปรับเส้นทางเพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยตรง

ด้านนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ กล่าวว่า ทางทอท. มีแผนที่จะพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอยู่แล้ว ดังนั้นแนวคิดเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ของ อบจ. เข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงถือเป็นเรื่องที่ดี เป็นประโยชน์กับทั้งสองหน่วยงานและประชาชน ขอให้ทางอบจ. ศึกษาและกำหนดแผนเส้นทางเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้ชัดเจน จากนั้น ทอท.จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ทำการศึกษาไว้ มีระยะทาง 29.79 กิโลเมตร 15 สถานี เชื่อมเส้นทางรถไฟฟ้าจากแอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบังถึงโครงการรถไฟฟ้า BTS แพรกษา ซึ่งหลังจากนี้จะได้มีการศึกษาทบทวนผลการศึกษาเดิม และการปรับเปลี่ยนเส้นทางเพื่อเชื่อมระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) เข้าพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ

โดย นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ได้กล่าวเสริมถึงโครงการดังกล่าว ว่าเป็นโครงการที่ดี ปัจจุบันสุวรรณภูมิมีข้อจำกัดอยู่หลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการจราจรและที่จอดรถยนต์ เพราะฉะนั้นเมื่อทั้งสองหน่วยงานมาพูดคุยถึงโครงการในวันนี้ ผมองว่าเป็นภาพที่สวยงามของการพัฒนาประเทศ ถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นได้สนามบินสุวรรณภูมิ หรือจังหวัดสมุทรปราการ จะก้าวไปสู่มาตฐานอีกขั้นหนึ่ง วันนี้เป็นก้าวที่ดีในการเริ่มแรกของทั้งสองหน่วยงาน ส่วนขั้นตอนการปฏิบัติและการดำเนินงานต่างๆ ก็คงต้องเดิน ต่อไป.

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*