อาชญากรรม

สคบ.คุมเข้มกรณี ” กล่องสุ่ม” และ ” การโฆษณา lotto” เข้าข่ายตาม พ.ร.บ การพนัน พ.ศ 2478 หรือไม่

%e0%b8%aa%e0%b8%84%e0%b8%9a-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b5-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการศาลสูงจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหาย หรืออันตรายอันจะเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค ครั้งที่ 4/2565 ที่ห้องประชุม 1 ภายในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

โดย นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการศาลสูงจังหวัดสมุทรปราการ ประธานคณะอนุกรรมการ (สคบ.) กล่าวว่า การประชุมเป็นการพิจารณาในประเด็นเรื่อง “การโฆษณาส่งเสริมการขายสินค้าในลักษณะ กล่องสุ่ม” โดยที่ประชุมได้มี ให้ สคบ.เข้าไปคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะกล่องสุ่ม แต่เนื่องจากการขายสินค้าในลักษณะกล่องสุ่มนั้น มีรูปแบบและวิธีการที่แตกต่างกัน จึงอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงให้ สคบ.ประสาน และส่งต่อการดำเนินการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หากมีกรณีการกระทำผิดต่อกฎหมายอื่นด้วย) และเพื่อเป็นการป้องกันความเดือดร้อน และความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค จึงให้ (สคบ.) เร่งรัดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าในลักษณะ กล่องสุ่มดังกล่าว ไม่ให้กระทำผิดต่อกฎหมายและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้บริโภค ใช้ความระมัดระวังในการซื้อสินค้าในลักษณะกล่องสุ่มเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภคต่อไป

“ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาเรื่องการโฆษณา lotto ของเวปไซค์หนึ่งเข้าข่ายเป็นการพนัน หรือ เป็นการเสี่ยงโชค ตาม พ.ร.บ การพนัน พ.ศ 2478 หรือ เป็นการโฆษณาอันฝ่าฝืน พ.ร.บ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ 2522 หรือไม่อย่างไร ซึ่งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ได้เสนอ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา สคบ. เพื่อพิจารณาและมีมติอีกครั้ง ส่วนการพิจารณากรณี การโฆษณา lotto ของเวปไซค์ ดังกล่าว จะได้เชิญ ผู้แทนจาก กรมการปกครองและผู้แทนคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาให้ความเห็น เพื่อหาข้อสรุปในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม และสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องต่อไป” นายวรเทพ กล่าวทิ้งท่าย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*