สังคมท้องถิ่น

ชาวชุมชนทิพวัล เฮ มติประชาคม จัดให้มีจุดจำหน่ายสินค้าราคาจับต้องได้ เพื่อชุมชน

%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5-%e0%b9%80%e0%b8%ae-%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0

เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ที่ลานกิจกรรมสวนสาธารณะหมู่บ้านทิพวัล ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ นายธนาพัฒน์ ลี้รัตน์ กรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเมือง พร้อมด้วย ประธาน และคณะกรรมการชุมชนทิพวัล ทั้ง 4 ชุมชน ได้ร่วมกันจัดเวทีประชาคม เพื่อขอมติจะให้มีจุดจำหน่ายสินค้าราคาจับต้องได้ต่อไปภายในชุมชนหรือไม่ ซึ่งจุดจำหน่ายสินค้านี้ ดำเนินการโดยคณะกรรมการชุมชนทั้ง 4 ชุมชน ประกอบไปด้วย ชุมชนทิพวัล 1 2 3 และ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำรายได้มาดูแลรักษาสวนสาธารณะของหมู่บ้านทิพวัลให้สวยงาม และสะอาดเรียบร้อย ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการเป็นการชั่วคราวเท่านั้น เพื่อรอเวลาให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โอนสวนสาธารณะให้แก่เทศบาลตำบลบางเมืองมาดูแลรักษาสวนสาธารณะของหมู่บ้านต่อไป โดยมี ตัวแทนและกลุ่มพี่น้องชาวชุมชนหมู่บ้านทิพวัล คอนโดซิตี้วิว ชุมชนบ้านสวน และชุมชนพฤกษาทาวน์ ที่ให้การสนับสนุนมาใช้จ่ายสินค้าตลอดมา ต่างเดินทางมาร่วมกิจกรรมเวทีประชาคม ในครั้งนี้ กันเป็นจำนวนมาก

ก่อนคณะกรรมการผู้นำชุมชนจะขอมติชาวบ้าน นายธนาพัฒน์ ลี้รัตน์ กรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเมือง ได้บรรยายสรุปถึงวัตถุประสงค์ผลได้ผลเสียของการเปิดจุดจำหน่ายสินค้าราคาจับต้องได้ เพื่อชุมชน จึงได้ขอมติชาวบ้าน โดยการให้ยกมือหากเห็นด้วยกับการเปิดจุดจำหน่ายสินค้าของชุมชนชั่วคราวในบริเวณส่วนสาธารณะ ซึ่งผลปรากฏชาวบ้านทั้ง 4 ชุมชน ต่างยกมือสนับสนุนให้เปิดจุดจำหน่ายสินค้าราคาจับต้องได้ เพื่อชุมชน

โดยมองว่า ชาวชุมชนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ไม่ต้องเดินทางไกล ประหยัดค่าใช้จ่ายและยังเป็นการกระจ่ายรายได้หมุนเวียนภายในชุมชน ทั้งนี้ภายหลังเสร็จกิจกรรมการทำประชาคมแล้ว ได้มีผู้นำชุมชนและชาวบ้านบางส่วนได้มาเปิดโรงทานเลี้ยงอาหารให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนหลายร้านด้วยกัน โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อสม.หมู่ 5 ต.บางเมืองใหม่ มาอำนวยความสะดวกด้านจุดคัดกรอง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*