ท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลบางปู จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปู เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโพธ์ทะเล ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*