ท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู ประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน ครั้งที่ 1/2565

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1-2

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางปู สภ.เมืองสมุทรปราการ และสภ.บางปู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อกำหนดพื้นที่และจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะบริเวณตลาดตำหรุตั้งแต่สะพานวุฒินันท์ – สะพานตลาดตำหรุ ด้านในบริเวณริมคลองชลประทานให้มีความถูกต้องตามระเบียบและข้อกฎหมาย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*