ท้องถิ่น

อบต.บางโปรง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 18 -20 กรกฎาคม 2565

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%87-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93

วันที่ 20 ก.ค.65 นายเชาว์ สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางโปรง ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข และแมว ภายในเขตพื้นที่ อบต.บางโปรง ทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลบางโปรง ในการออกหน่วยครั้งนี้ด้วย สำหรับ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 18 -20 กรกฎาคม 2565 ในครั้งนี้ ก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลบางโปรง ทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจ ในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และให้ความสำคัญในการป้องกันโรคในสัตว์และคน เพื่อควบคุมป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลบางโปรง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*