สังคมท้องถิ่น

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม ประจำปี 2566

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%93%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2

ที่สมาคมการประมงจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ตามโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนประจำปี 2566 ตามที่กองทัพเรือ ร่วมกับสมาคมการประมงสมุทรปราการ และสมาคมการประมงคลองด่าน ร่วมกันจัดขึ้น ภายในงานมี พลเรือโทพิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 นายพิชัย แซ่ซิ้ม นายกสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรปราการ นายสุดใจ จิรยาภากร ประธานบริษัทโคมอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายอเนกพงศ์ คูนทรัพย์สิน ประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ภายหลังนายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเดินทางมาถึง ได้เข้าสักการะเปิดกรวยถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อนจัดพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนให้กับ พลเรือโทพิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้แทนกองทัพเรือมาเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อส่งมอบต่อให้กับกำลังพลทัพเรือภาคที่ 1 จำนวน 6 นาย เพื่อเดินทางด้วยรถบรรทุกกองทัพเรือไปส่งมอบให้กับชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารเขตพื้นที่ภาคเหนือ

ทั้งนี้กิจกรรมเป็นโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จทรงเยี่ยมราษฎร ในถิ่นทุรกันดารพื้นที่ภาคเหนือ ทรงพบเห็นพสกนิกรของพระองค์ท่าน ป่วยเป็นโรคขาดสารไฮโอดีน (หรือโรคคอหอยพอก) จำนวนมาก พระองค์ทรงตระหนักถึง พิษภัยของโรคนี้ ที่อาจสร้างปัญหา ให้กับสังคมในภายหน้าได้ จึงทรงจัดตั้ง “โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน” ขึ้นโดยพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินโครงการ

ในเบื้องต้น และจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีก็ได้ทรงดำเนินโครงการ โดยมีกองทัพเรือ สมาคมการประมงสมุทรปราการ สมาคมประมงคลองด่าน ร่วมถึงภาคเอกชนได้สานต่อโครงการจึงจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อนำไปพระราชทานให้แก่นักเรียน และประชาชนที่ขาดแคลน ในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ภาคเหนือ ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*